Tuyển Malaysia lên kế hoạch chu đáo tái đấu tuyển Việt Nam

Tuyển Malaysia quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ở trận tái đấu để mở ra cơ hội đi tiếp. Ảnh: AFC.
Tuyển Malaysia quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ở trận tái đấu để mở ra cơ hội đi tiếp. Ảnh: AFC.
Tuyển Malaysia quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ở trận tái đấu để mở ra cơ hội đi tiếp. Ảnh: AFC.
Lên top