Tuyển Indonesia nỗ lực triệu tập trụ cột từ Châu Âu

Egy Maulana (áo đỏ) là nhân tố quan trọng của tuyển Indonesia. Ảnh: Antara
Egy Maulana (áo đỏ) là nhân tố quan trọng của tuyển Indonesia. Ảnh: Antara
Egy Maulana (áo đỏ) là nhân tố quan trọng của tuyển Indonesia. Ảnh: Antara
Lên top