Tuyển futsal Việt Nam và cơ hội nào cho World Cup 2024?

Tuyển futsal Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ tại FIFA futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF.
Tuyển futsal Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ tại FIFA futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF.
Tuyển futsal Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ tại FIFA futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF.
Lên top