Tuyển Futsal Việt Nam bảo hộ kín mít trong ngày về nước, bắt đầu cách ly

Tuyển Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Tuyển Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Tuyển Futsal Việt Nam về nước, bắt đầu cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top