Tuyển bóng đá Trung Quốc công bố huấn luyện viên mới

Huấn luyện viên Li Xiaopeng dẫn dắt tuyết Trung Quốc thay ông Li Tie. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Li Xiaopeng dẫn dắt tuyết Trung Quốc thay ông Li Tie. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Li Xiaopeng dẫn dắt tuyết Trung Quốc thay ông Li Tie. Ảnh: AFP
Lên top