Tuyển Australia có thể mất tiền đạo trụ cột khi gặp tuyển Việt Nam

Tiền đạo Martin Boyle (số 6) có thể không ra sân ở trận làm khách trên sân tuyển Việt Nam. Ảnh: Socceroos.
Tiền đạo Martin Boyle (số 6) có thể không ra sân ở trận làm khách trên sân tuyển Việt Nam. Ảnh: Socceroos.
Tiền đạo Martin Boyle (số 6) có thể không ra sân ở trận làm khách trên sân tuyển Việt Nam. Ảnh: Socceroos.
Lên top