Tương lai Đặng Văn Lâm tại Muangthong United được làm rõ

Đặng Văn Lâm không còn giữ được vị trí chính thức ở Muangthong United. Ảnh: MUTD
Đặng Văn Lâm không còn giữ được vị trí chính thức ở Muangthong United. Ảnh: MUTD
Đặng Văn Lâm không còn giữ được vị trí chính thức ở Muangthong United. Ảnh: MUTD
Lên top