“Tuấn Anh, Xuân Trường có thể tiến lên đẳng cấp cao hơn”

Tuấn Anh là nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF.
Tuấn Anh là nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF.
Tuấn Anh là nhân tố không thể thiếu ở tuyến giữa của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF.
Lên top