Tuấn Anh, Văn Toàn mang cà phê Ông Bầu đến sinh viên

Tuấn Anh, Văn Toàn vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Đại học Sài Gòn sáng 31.8. Ảnh: Thông Quốc.
Tuấn Anh, Văn Toàn vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Đại học Sài Gòn sáng 31.8. Ảnh: Thông Quốc.
Tuấn Anh, Văn Toàn vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Đại học Sài Gòn sáng 31.8. Ảnh: Thông Quốc.
Lên top