Tuấn Anh, Văn Thanh dự lễ ra mắt quỹ hỗ trợ cho cầu thủ chấn thương

Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) cùng Vũ Văn Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như dự lễ ra mắt Quỹ Hi S. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) cùng Vũ Văn Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như dự lễ ra mắt Quỹ Hi S. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) cùng Vũ Văn Thanh, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như dự lễ ra mắt Quỹ Hi S. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top