Tuấn Anh, Văn Quyết... được đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2020

Tuấn Anh, Văn Quyết cùng được đề cử giải thưởng QBV Việt Nam 2020. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tuấn Anh, Văn Quyết cùng được đề cử giải thưởng QBV Việt Nam 2020. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Tuấn Anh, Văn Quyết cùng được đề cử giải thưởng QBV Việt Nam 2020. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top