Tuấn Anh đá chính, Bình Dương mất Tiến Linh

Tiến Linh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân Pleiku. Ảnh: Q.A
Tiến Linh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân Pleiku. Ảnh: Q.A
Tiến Linh kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân Pleiku. Ảnh: Q.A
Lên top