Từ những giọt nước mắt của Thành Lương

Thành Lương và giọt nước mắt năm 2010. Ảnh: TL
Thành Lương và giọt nước mắt năm 2010. Ảnh: TL
Thành Lương và giọt nước mắt năm 2010. Ảnh: TL
Lên top