Tự hào và thử thách với các trọng tài nữ Việt Nam

Từ trái sang, hai trợ lý Hà Thị Phượng (thứ 3) và Trương Thị Lệ Trinh (thứ 4). Ảnh: VFF
Từ trái sang, hai trợ lý Hà Thị Phượng (thứ 3) và Trương Thị Lệ Trinh (thứ 4). Ảnh: VFF
Từ trái sang, hai trợ lý Hà Thị Phượng (thứ 3) và Trương Thị Lệ Trinh (thứ 4). Ảnh: VFF
Lên top