Từ giải trẻ U.21 đến bệ phóng tài năng bóng đá Việt

Từ giải U.21 Quốc gia hay U.21 Quốc tế luôn là bệ phóng để giúp bóng đá Việt Nam phát hiện được những tài năng để bổ sung cho đội tuyển U.23 hay Đội tuyển Quốc gia. Ảnh: KHẢ HÒA
Từ giải U.21 Quốc gia hay U.21 Quốc tế luôn là bệ phóng để giúp bóng đá Việt Nam phát hiện được những tài năng để bổ sung cho đội tuyển U.23 hay Đội tuyển Quốc gia. Ảnh: KHẢ HÒA
Từ giải U.21 Quốc gia hay U.21 Quốc tế luôn là bệ phóng để giúp bóng đá Việt Nam phát hiện được những tài năng để bổ sung cho đội tuyển U.23 hay Đội tuyển Quốc gia. Ảnh: KHẢ HÒA
Lên top