Trương Đình Hoàng và 14 võ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam có công ty quản lý

Trương Đình Hoàng hào hứng khi có 1 công ty đứng sau lo liệu về mọi thứ để an tâm lên võ đài thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Trương Đình Hoàng hào hứng khi có 1 công ty đứng sau lo liệu về mọi thứ để an tâm lên võ đài thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Trương Đình Hoàng hào hứng khi có 1 công ty đứng sau lo liệu về mọi thứ để an tâm lên võ đài thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top