Trung vệ Duy Mạnh: "Cơ hội vô địch chia đều cho Hà Nội và Viettel"

Duy Mạnh tin vào cơ hội vô địch của Hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Duy Mạnh tin vào cơ hội vô địch của Hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Duy Mạnh tin vào cơ hội vô địch của Hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Lên top