Trung tâm bóng đá QH19 của Quang Hải và "vệ tinh" của bóng đá Việt Nam

Thương hiệu Quang Hải sẽ thu hút nhiều em nhỏ. Ảnh: hanoifc
Thương hiệu Quang Hải sẽ thu hút nhiều em nhỏ. Ảnh: hanoifc
Thương hiệu Quang Hải sẽ thu hút nhiều em nhỏ. Ảnh: hanoifc
Lên top