Trụ hạng thành công, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu gì ở V.League 2020

Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt trong top 8. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt trong top 8. Ảnh: VPF
Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt trong top 8. Ảnh: VPF
Lên top