Trụ cột tuyển Trung Quốc kịp hồi phục để đấu tuyển Việt Nam

Hậu vệ Zhang Linpeng sẽ kịp hồi phục để cùng tuyển Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: Sina.
Hậu vệ Zhang Linpeng sẽ kịp hồi phục để cùng tuyển Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: Sina.
Hậu vệ Zhang Linpeng sẽ kịp hồi phục để cùng tuyển Trung Quốc đấu tuyển Việt Nam. Ảnh: Sina.
Lên top