Trọng tài Ngô Duy Lân nói gì khi "từ chối bắt tay huấn luyện viên TPHCM"?

Ông Ngô Duy Lân (thứ 2 từ phải sang) là trọng tài chính trận TPHCM - Sài Gòn, bên cạnh 2 trợ lý Phạm Hoài Tâm, Phan Thuỵ Sỹ. Còn ông Đỗ Thành Đệ là trọng tài thứ 4. Ảnh: Thanh Vũ.
Ông Ngô Duy Lân (thứ 2 từ phải sang) là trọng tài chính trận TPHCM - Sài Gòn, bên cạnh 2 trợ lý Phạm Hoài Tâm, Phan Thuỵ Sỹ. Còn ông Đỗ Thành Đệ là trọng tài thứ 4. Ảnh: Thanh Vũ.
Ông Ngô Duy Lân (thứ 2 từ phải sang) là trọng tài chính trận TPHCM - Sài Gòn, bên cạnh 2 trợ lý Phạm Hoài Tâm, Phan Thuỵ Sỹ. Còn ông Đỗ Thành Đệ là trọng tài thứ 4. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top