Trọng Hoàng chấn thương, phải nghỉ bao lâu?

Trọng Hoàng trong màu áo Viettel. Ảnh: Hải Đăng
Trọng Hoàng trong màu áo Viettel. Ảnh: Hải Đăng
Trọng Hoàng trong màu áo Viettel. Ảnh: Hải Đăng
Lên top