Trợ lý Quốc Vượng: “Dùng tiền đạo ngoại là truyền thống của V.League"

Trợ lý Quốc Vượng cho rằng cho rằng dùng tiền đạo ngoài đã thành tiền lệ của V.League. Ảnh: Thanh Xuân
Trợ lý Quốc Vượng cho rằng cho rằng dùng tiền đạo ngoài đã thành tiền lệ của V.League. Ảnh: Thanh Xuân
Trợ lý Quốc Vượng cho rằng cho rằng dùng tiền đạo ngoài đã thành tiền lệ của V.League. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top