Trợ lý Hoàng Anh Gia Lai tiết lộ ngày Kiatisak ra mắt

Kiatisak chuẩn bị hoàn tất 14 ngày cách ly. Ảnh: Đăng Huỳnh
Kiatisak chuẩn bị hoàn tất 14 ngày cách ly. Ảnh: Đăng Huỳnh
Kiatisak chuẩn bị hoàn tất 14 ngày cách ly. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top