Trần Minh Chiến khẳng định tương lai với Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Trần Minh Chiến cam kết gắn bó tương lai với đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Ông Trần Minh Chiến cam kết gắn bó tương lai với đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Ông Trần Minh Chiến cam kết gắn bó tương lai với đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top