Trận Hà Nội vs Hải Phòng không có pháo sáng: Lòng nhiệt huyết đã vơi

Ảnh: Sơn Tùng
Ảnh: Sơn Tùng
Ảnh: Sơn Tùng
Lên top