Trần Danh Trung đến tập cùng Sài Gòn, chờ ngày sang Nhật Bản

Lên top