TP.HCM đấu Hải Phòng: Cơ hội nào cho Bùi Tiến Dũng?

Bùi Tiến Dũng đang chờ cơ hội từ ông Chung Hae-seong. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng đang chờ cơ hội từ ông Chung Hae-seong. Ảnh: HCMFC
Bùi Tiến Dũng đang chờ cơ hội từ ông Chung Hae-seong. Ảnh: HCMFC
Lên top