Toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng âm tính với COVID-19

Toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng âm tính với COVID-19. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng âm tính với COVID-19. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng âm tính với COVID-19. Ảnh: CLB Đà Nẵng
Lên top