Tố chất quản lý của Xuân Trường và “quy hoạch” của bầu Đức

So với các cầu thủ đồng trang lứa, Xuân Trường (giữa) đã sớm có cho mình một hướng đi riêng. Ảnh: Thanh Xuân.
So với các cầu thủ đồng trang lứa, Xuân Trường (giữa) đã sớm có cho mình một hướng đi riêng. Ảnh: Thanh Xuân.
So với các cầu thủ đồng trang lứa, Xuân Trường (giữa) đã sớm có cho mình một hướng đi riêng. Ảnh: Thanh Xuân.
Lên top