Timothy Ajembe và các ngoại binh ở chế độ “chờ” tại V.League 2021

Timothy Ajembe hoàn toàn có thể tái hợp Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Timothy Ajembe hoàn toàn có thể tái hợp Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Timothy Ajembe hoàn toàn có thể tái hợp Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top