Tiếp tục hoãn V.League 2021 vô thời hạn do ảnh hưởng dịch COVID-19

V.League 2021 chưa thể tiếp tục do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đông Đông
V.League 2021 chưa thể tiếp tục do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đông Đông
V.League 2021 chưa thể tiếp tục do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đông Đông
Lên top