Tiền vé trận Oman - Việt Nam được dùng làm từ thiện

Tuyển Oman trích lợi nhuận bán vé làm từ thiện. Ảnh: OFA
Tuyển Oman trích lợi nhuận bán vé làm từ thiện. Ảnh: OFA
Tuyển Oman trích lợi nhuận bán vé làm từ thiện. Ảnh: OFA
Lên top