Tiền vệ Nguyễn Hải Huy: “Chúng tôi khổ lắm rồi”

Tiền vệ Hải Huy buồn bã sau nhiều tháng không nhận được tiền lương. Ảnh: H.A
Tiền vệ Hải Huy buồn bã sau nhiều tháng không nhận được tiền lương. Ảnh: H.A
Tiền vệ Hải Huy buồn bã sau nhiều tháng không nhận được tiền lương. Ảnh: H.A
Lên top