Tiền vệ Đặng Văn Lắm: "Chúng tôi đều có cơ hội như nhau để thể hiện"

Lên top