Tiến Linh vô duyên, Bình Dương chia điểm Bình Định trên sân khách

Lên top