Tiền đạo nhập tịch "mới tuyển" của UAE dương tính với COVID-19

Tiền đạo nhập tịch Caio Canedo dương tính với COVID-19. Ảnh: Emirates Today
Tiền đạo nhập tịch Caio Canedo dương tính với COVID-19. Ảnh: Emirates Today
Tiền đạo nhập tịch Caio Canedo dương tính với COVID-19. Ảnh: Emirates Today
Lên top