Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai được thầy Park dạy lại cách đi bóng

Tiền đạo Trần Bảo Toàn của Hoàng Anh Gia Lai bị huấn luyện viên Park Hang-seo dạy lại cách đi bóng ở biên. Ảnh: Đông Đông
Tiền đạo Trần Bảo Toàn của Hoàng Anh Gia Lai bị huấn luyện viên Park Hang-seo dạy lại cách đi bóng ở biên. Ảnh: Đông Đông
Tiền đạo Trần Bảo Toàn của Hoàng Anh Gia Lai bị huấn luyện viên Park Hang-seo dạy lại cách đi bóng ở biên. Ảnh: Đông Đông
Lên top