Tỉ số trận tuyển Trung Quốc – tuyển Việt Nam: Thay đổi lịch sử?

Tuyển Việt Nam tự tin sẽ có chiến thắng trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Việt Nam tự tin sẽ có chiến thắng trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: Mỹ Trang.
Tuyển Việt Nam tự tin sẽ có chiến thắng trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: Mỹ Trang.
Lên top