Thua Than Quảng Ninh, TPHCM gửi văn bản chỉ ra 5 cái sai của trọng tài

Lên top