Thua Sài Gòn, Hoàng Anh Gia Lai trước nguy cơ xuống hạng

Hoàng Anh Gia Lai đã bất lực trước chủ nhà Sài Gòn. Ảnh: Thịnh Quang
Hoàng Anh Gia Lai đã bất lực trước chủ nhà Sài Gòn. Ảnh: Thịnh Quang
Hoàng Anh Gia Lai đã bất lực trước chủ nhà Sài Gòn. Ảnh: Thịnh Quang
Lên top