Thua kiện Fabio Lopez, Câu lạc bộ Thanh Hoá phải đền bù 200.000 USD?

Huấn luyện viên Fabio Lopez sẽ nhận bồi thường 200.000 USD sau khi FIFA phán quyết thắng kiện Câu lạc bộ Thanh Hoá. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Fabio Lopez sẽ nhận bồi thường 200.000 USD sau khi FIFA phán quyết thắng kiện Câu lạc bộ Thanh Hoá. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Fabio Lopez sẽ nhận bồi thường 200.000 USD sau khi FIFA phán quyết thắng kiện Câu lạc bộ Thanh Hoá. Ảnh: H.A
Lên top