Thua đội hạng Nhất, huấn luyện viên đội Sài Gòn nói gì?

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đội Sài Gòn ôm chầm lấy ông Trần Minh Chiến sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đội Sài Gòn ôm chầm lấy ông Trần Minh Chiến sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đội Sài Gòn ôm chầm lấy ông Trần Minh Chiến sau trận đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top