Thủ môn Đặng Văn Lâm nhớ phở Việt Nam

Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: H.A
Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: H.A
Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: H.A
Lên top