Thời báo kinh tế Nhật Bản ấn tượng với chiến lược của bầu Bình đội Sài Gòn

Ông Trần Hòa Bình gây được tiếng vang lớn với những cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản như Forbes, The Nikkei. Ảnh: NVCC.
Ông Trần Hòa Bình gây được tiếng vang lớn với những cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản như Forbes, The Nikkei. Ảnh: NVCC.
Ông Trần Hòa Bình gây được tiếng vang lớn với những cơ quan truyền thông lớn của Nhật Bản như Forbes, The Nikkei. Ảnh: NVCC.
Lên top