Thiếu tiền đạo giỏi, ông Park Hang-seo liệu có quá tâm tư?

Công Phượng là tiền đạo nội được sử dụng nhiều tại V.League bên cạnh Đức Chinh, Việt Phong hay Tiến Linh. Ảnh: Sơn Tùng.
Công Phượng là tiền đạo nội được sử dụng nhiều tại V.League bên cạnh Đức Chinh, Việt Phong hay Tiến Linh. Ảnh: Sơn Tùng.
Công Phượng là tiền đạo nội được sử dụng nhiều tại V.League bên cạnh Đức Chinh, Việt Phong hay Tiến Linh. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top