Thi đấu “xả thân” và danh dự, tương lai của câu lạc bộ Sài Gòn

CLB Sài Gòn không có lực lượng được đánh giá cao bằng Hà Nội, Viettel nhưng đã tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn đến phút chót. Ảnh: VPF.
CLB Sài Gòn không có lực lượng được đánh giá cao bằng Hà Nội, Viettel nhưng đã tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn đến phút chót. Ảnh: VPF.
CLB Sài Gòn không có lực lượng được đánh giá cao bằng Hà Nội, Viettel nhưng đã tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn đến phút chót. Ảnh: VPF.
Lên top