Thêm trụ cột xin rút khỏi tuyển Thái Lan trước vòng loại World Cup 2022

Tuyển Thái Lan nhận đòn choáng váng khi Bunmathan quyết định rút lui trước vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan nhận đòn choáng váng khi Bunmathan quyết định rút lui trước vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Tuyển Thái Lan nhận đòn choáng váng khi Bunmathan quyết định rút lui trước vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Lên top