Thêm Tây Ninh xin bỏ giải hạng Nhất

Tây Ninh xin không tham gia giải hạng Nhất 2021. Ảnh: CLB Tây Ninh
Tây Ninh xin không tham gia giải hạng Nhất 2021. Ảnh: CLB Tây Ninh
Tây Ninh xin không tham gia giải hạng Nhất 2021. Ảnh: CLB Tây Ninh
Lên top