Thêm một huấn luyện viên Olympic dương tính COVID-19

Huấn luyện viên Simon Nausch của tuyển bóng chuyền bãi biển là thành viên thứ 3 của đoàn thể thao Cộng hoà Czech dương tính với COVID-19. Ảnh: Alamy
Huấn luyện viên Simon Nausch của tuyển bóng chuyền bãi biển là thành viên thứ 3 của đoàn thể thao Cộng hoà Czech dương tính với COVID-19. Ảnh: Alamy
Huấn luyện viên Simon Nausch của tuyển bóng chuyền bãi biển là thành viên thứ 3 của đoàn thể thao Cộng hoà Czech dương tính với COVID-19. Ảnh: Alamy
Lên top